ΕΤΑΙΡΕΊΑ ΥΨΗΛΉΣ ΑΞΙΟΠΙΣΤΊΑΣ
LIVE CHAT

Η Elite 'Εταιρεία Υψηλής Αξιοπιστίας' είναι:

Πολλαπλοί νικητές
Οι εταιρείες που ενδιαφέρονται περισσότερο για τη φήμη τους στο διαδίκτυο, υποβάλλονται σε μια έρευνα Opinion Index, και επιτυγχάνουν στην έρευνα, για πάνω από ένα χρόνο.
Εταιρείες με εμπειρία
Μια ομάδα επιχειρήσεων που έχουν εμπειρία στο κλάδο τους και έχουν συμμετάσχει στο έργο για τουλάχιστον δύο ετήσιες εκδόσεις.
Εταιρείες που πραγματοποιήθηκε η σάρωση
Οι τελευταίες έρευνες είναι ένας δείκτης ότι η εταιρεία, αφού έλαβε την πιστοποίηση 'Εταιρεία Υψηλής Αξιοπιστίας', δεν έχει μειώσει τα πρότυπά της και εξακολουθούν να μην υπάρχουν αρνητικές απόψεις στο Διαδίκτυο.