Πολιτική απορρήτου ιστότοπου eteriaipsilisaksiopistias.eu

1. Γενικές πληροφορίες.

 1. Διαχειριστής ιστότοπου www.eteriaipsilisaksiopistias.eu είναι Beautiful company Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε. με έδρα την οδό Φίλωνος 28, 18531 Πειραιάς, Α.Φ.Μ.: 801160591
 2. Ο ιστότοπος συγκεντρώνει πληροφορίες σχετικά με τους χρήστες και τη συμπεριφορά τους με τους ακόλουθους τρόπους:
  1. Μέσω πληροφοριών που εισάγονται εθελοντικά σε φόρμες.
  2. Αποθηκεύοντας τα cookies σε τελικές συσκευές (τα λεγόμενα "cookies").
  3. Με τη συλλογή αρχείων καταγραφής διακομιστή www διά μέσου Beautiful company Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε., λειτουργεί σε www.eteriaipsilisaksiopistias.eu

2. Πληροφορίες για τις φόρμες.

  1. Η υπηρεσία συλλέγει πληροφορίες που παρέχονται οικειοθελώς από τον χρήστη.
  2. Ο ιστότοπος μπορεί επίσης να αποθηκεύει πληροφορίες σχετικά με τις παραμέτρους σύνδεσης (χρόνος, διεύθυνση IP)
  3. Τα δεδομένα στη φόρμα δεν αποκαλύπτονται σε τρίτους εκτός από τη συγκατάθεση του χρήστη.
  4. Τα δεδομένα που παρέχονται με τη μορφή μπορεί να αποτελούν ένα σύνολο δυνητικών πελατών, που έχουν εγγραφεί από τον Διαχειριστή της Ιστοσελίδας στο μητρώο που τηρείται από τον Γενικό Επιθεωρητή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.
  5. Τα δεδομένα που παρέχονται στη φόρμα υποβάλλονται σε επεξεργασία για το σκοπό που προκύπτει από τη λειτουργία μιας συγκεκριμένης φόρμας, π.χ. για την επεξεργασία του αιτήματος υπηρεσίας ή της επαγγελματικής επαφής.
  6. Τα δεδομένα που παρέχονται στις φόρμες μπορούν να προωθηθούν σε οντότητες που παρέχουν τεχνικά ορισμένες υπηρεσίες, ιδίως αφορά τη μεταφορά πληροφοριών σχετικά με τον κάτοχο ενός καταχωρημένου τομέα σε οντότητες που είναι φορείς εκμετάλλευσης τομέων Διαδικτύου (κυρίως Επιστημονικό και Ακαδημαϊκό Δίκτυο Υπολογιστών jbr NASK), ιστότοπους υπηρεσιών πληρωμών ή άλλες οντότητες με τις οποίες Ο Διαχειριστής της Ιστοσελίδας συνεργάζεται ως προς αυτό.

3. Πληροφορίες για τα cookies.

  1. Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies.
  2. Τα cookie είναι δεδομένα πληροφορικής, ιδίως αρχεία κειμένου, τα οποία αποθηκεύονται στην τελική συσκευή του χρήστη ιστότοπου και προορίζονται για χρήση των σελίδων του ιστότοπου. Τα cookie συνήθως περιέχουν το όνομα του ιστότοπου από τον οποίο προέρχονται, τον χρόνο αποθήκευσής τους στην τερματική συσκευή και έναν μοναδικό αριθμό.
  3. Η οντότητα που τοποθετεί cookie στην τελική συσκευή του Χρήστη του Ιστότοπου και αποκτά πρόσβαση σε αυτά είναι ο χειριστής της Ιστοσελίδας.
  4. Τα cookies χρησιμοποιούνται για τους ακόλουθους σκοπούς:
  5. Δημιουργία στατιστικών που βοηθούν στην κατανόηση του τρόπου με τον οποίο οι χρήστες ιστότοπων χρησιμοποιούν ιστότοπους, κάτι που επιτρέπει τη βελτίωση της δομής και του περιεχομένου τους.
  6. Τη διατήρηση της περιόδου λειτουργίας χρήστη του ιστότοπου (μετά την είσοδο), χάρη στην οποία ο Χρήστης δεν χρειάζεται να εισαγάγει εκ νέου τη σύνδεση και τον κωδικό πρόσβασης σε κάθε υποσελίδα του Ιστότοπου.
  7. Προσδιορισμός του προφίλ του χρήστη, προκειμένου να εμφανιστεί προσαρμοσμένο υλικό σε διαφημιστικά δίκτυα, ιδίως στο δίκτυο Google.
  8. Ο Ιστότοπος χρησιμοποιεί δύο βασικούς τύπους cookie: cookie συνεδρίας και μόνιμα cookie. Τα cookie συνεδρίας είναι προσωρινά αρχεία που αποθηκεύονται στην τελική συσκευή του χρήστη μέχρι να αποσυνδεθούν, να εγκαταλείψουν τον ιστότοπο ή να απενεργοποιήσουν το λογισμικό (πρόγραμμα περιήγησης ιστού). Τα μόνιμα cookie αποθηκεύονται στην τελική συσκευή του χρήστη για το χρονικό διάστημα που καθορίζεται στις παραμέτρους του αρχείου cookie ή έως ότου διαγραφούν από τον χρήστη.
  9. Λογισμικό περιήγησης στο Web (πρόγραμμα περιήγησης στο Web) Συνήθως επιτρέπει την αποθήκευση των cookies στην τελική συσκευή από προεπιλογή Χρήστης. Οι χρήστες του ιστότοπου μπορούν να αλλάξουν τις ρυθμίσεις σε αυτήν την περιοχή. Το πρόγραμμα περιήγησης ιστού επιτρέπει τη διαγραφή cookie. Είναι επίσης δυνατό αυτόματο αποκλεισμό cookie. Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με αυτό το θέμα περιλαμβάνει βοήθεια ή τεκμηρίωση για το πρόγραμμα περιήγησης ιστού.
  10. Οι περιορισμοί στη χρήση των cookies ενδέχεται να επηρεάσουν ορισμένες από τις λειτουργίες που είναι διαθέσιμες στον Ιστότοπο.
  11. Cookies που τοποθετούνται στην τελική συσκευή του Χρήστη του Ιστότοπου και χρησιμοποιούνται μπορεί επίσης να είναι από διαφημιζόμενους που συνεργάζονται με τον χειριστή της ιστοσελίδας και συνεργάτες.
  12. Σας συνιστούμε να διαβάσετε τις πολιτικές απορρήτου αυτών των εταιρειών για να μάθετε τους κανόνες χρήση των cookies που χρησιμοποιούνται στα στατιστικά στοιχεία: Πολιτική απορρήτου του Google Analytics
  13. Τα cookies μπορούν να χρησιμοποιηθούν από διαφημιστικά δίκτυα, ιδίως από το δίκτυο Google, για την προβολή διαφημίσεων προσαρμοσμένων στον τρόπο με τον οποίο ο χρήστης χρησιμοποιεί τον Ιστότοπο. Για το σκοπό αυτό, ενδέχεται να αποθηκεύουν πληροφορίες σχετικά με τη διαδρομή πλοήγησης του χρήστη ή τον χρόνο που αφιερώνεται σε μια δεδομένη σελίδα.
  14. Όσον αφορά τις πληροφορίες σχετικά με τις προτιμήσεις των χρηστών που συλλέγονται από το διαφημιστικό δίκτυο της Google, ο χρήστης μπορεί να δει και να επεξεργαστεί πληροφορίες που προέρχονται από cookie χρησιμοποιώντας το εργαλείο: https://www.google.com/ads/preferences/

4. Αρχεία καταγραφής διακομιστή.

  1. Οι πληροφορίες σχετικά με ορισμένες συμπεριφορές χρηστών υπόκεινται σε σύνδεση στο επίπεδο διακομιστή. Αυτά τα δεδομένα χρησιμοποιούνται μόνο για τη διαχείριση του ιστότοπου και για τη διασφάλιση της πιο αποτελεσματικής υπηρεσίας που παρέχεται υπηρεσίες φιλοξενίας.
  2. Οι προβαλλόμενοι πόροι προσδιορίζονται από διευθύνσεις URL. Επιπλέον, τα ακόλουθα ενδέχεται να υπόκεινται σε εγγραφή:
  3. Ώρα διεξαγωγής της έρευνας,
  4. Χρόνος απόκρισης
  5. Όνομα της ταυτότητας σταθμού πελάτη που πραγματοποιείται από το πρωτόκολλο HTTP,
  6. Πληροφορίες σχετικά με σφάλματα που προέκυψαν κατά την υλοποίηση της συναλλαγής HTTP,
  7. Διεύθυνση URL της σελίδας που είχε επισκεφτεί προηγουμένως ο χρήστης (σύνδεσμος παραπομπής) εάν η πρόσβαση στον Ιστότοπο μέσω συνδέσμου,
  8. Πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα περιήγησης του χρήστη,
  9. Πληροφορίες για τη διεύθυνση IP.
  10. Τα παραπάνω δεδομένα δεν σχετίζονται με συγκεκριμένα άτομα που περιηγούνται στις σελίδες.
  11. Τα παραπάνω δεδομένα χρησιμοποιούνται μόνο για σκοπούς διαχείρισης διακομιστή.

5. Παροχή δεδομένων.

  1. Τα δεδομένα αποκαλύπτονται σε εξωτερικές οντότητες μόνο εντός των ορίων που επιτρέπονται από το νόμο.
  2. Τα δεδομένα που επιτρέπουν την ταυτοποίηση ενός φυσικού προσώπου διατίθενται μόνο με τη συγκατάθεση αυτού του ατόμου.
  3. Ο χειριστής ενδέχεται να απαιτείται να παρέχει πληροφορίες που συλλέγονται από τον Ιστότοπο σε εξουσιοδοτημένους φορείς βάσει νόμιμων αιτημάτων στο βαθμό που προκύπτει από το αίτημα.

6. Διαχείριση αρχείων cookie - πώς να εκφράσετε και να ανακαλέσετε τη συγκατάθεση στην πράξη;

  1. Εάν ο χρήστης δεν θέλει να λάβει cookie, μπορεί να αλλάξει τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης. Ενημερώνουμε ότι η απενεργοποίηση των cookie που είναι απαραίτητα για τις διαδικασίες ελέγχου ταυτότητας, την ασφάλεια, τη διατήρηση των προτιμήσεων των χρηστών μπορεί να δυσκολευτεί και σε ακραίες περιπτώσεις μπορεί να αποτρέψει τη χρήση ιστότοπων www
  2. Για να διαχειριστείτε τις ρυθμίσεις cookie, επιλέξτε το πρόγραμμα περιήγησης ιστού / σύστημα από την παρακάτω λίστα και ακολουθήστε τις οδηγίες:
  3. Internet Explorer
  4. Chrome
  5. Safari
  6. d. Firefox
  7. Opera
  8. Android
  9. Safari (iOS)
  10. h. Windows Phone
  11. i. Blackberry

7. Πολιτική διαχείρισης σχολίων σε social media.

 1. Προκειμένου να διασφαλίσουμε όσο το δυνατόν καλύτερη επικοινωνία και πιο εποικοδομητικές συζητήσεις γύρω από το project "eteriaipsilisaksiopistias", θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε και να σας παρακαλέσουμε να ακολουθείτε τις παρακάτω κατευθύνσεις:
  1. Δεν επιτρέπεται έντονη γλώσσα που εκφράζει μίσος ή επιτίθεται σε εθνικότητες, φύλο, θρησκευτικές ή πολιτικές πεποιθήσεις κ.λπ.
  2. Δεν επιτρέπεται προσβλητικό υλικό και περιεχόμενο, συμπεριλαμβανομένων links, φωτογραφιών και videos.
  3. Δεν επιτρέπονται προσωπικές απειλές εναντίον άλλων μελών της κοινότητας, εργαζομένων και συνεργατών της εταιρείας Beautiful Company ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.
  4. Δεν επιτρέπεται το spam και πολλαπλές αναρτήσεις του ίδιου περιεχομένου
 2. Ο διαχειριστής του έργου "eteriaipsilisaksiopistias" BEAUTIFUL COMPANY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε διατηρεί το δικαίωμα διαγραφής μελών ή χρηστών που αγνοούν τις προαναφερθείσες κατευθύνσεις.
 3. Ο διαχειριστής του έργου "eteriaipsilisaksiopistias" BEAUTIFUL COMPANY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε διατηρεί το δικαίωμα διαγραφής δημόσιων σχολίων στην επίσημη Facebook σελίδα www.facebook.com/eteriaipsilisaksiopistias, καθώς επίσης και να απαντάει με προσωπικό μήνυμα σε χρήστες, εφ όσον το κρίνει απαραίτητο.
 4. Ο διαχειριστής του έργου "eteriaipsilisaksiopistias" BEAUTIFUL COMPANY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε διατηρεί το δικαίωμα απάντησης σε δημόσιο σχόλιο ή ερώτηση, με προσωπικό μήνυμα στον ενδιαφερόμενο χρήστη, με σκοπό την εμπεριστατωμένη ενημέρωση, και επίλυσης όλων ερωτημάτων που ενδέχεται να προκύψουν.