Τι είναι το πιστοποιητικό 'εταιρεία υψηλής αξιοπιστίας';

Το πιστοποιητικό 'Εταιρεία Υψηλής Αξιοπιστίας' είναι στην αγορά από το 2013. Το έργο ξεκίνησε από την εταιρεία Rybnik company CBOK Sp. z o.o. Sp. k., αφού παρατήρησε ότι το Διαδίκτυο και η ταχέως εξελισσόμενη τεχνολογία παρεμβαίνει και αλλάζει σαφώς τα υπάρχοντα επιχειρηματικά μοντέλα και επομένως την συμπεριφορά και τις αντιδράσεις των καταναλωτών. Αυτό σημαίνει ότι οι πελάτες έχουν πρόσβαση σε εύρος πληροφοριών για οποιοδήποτε προϊόν, υπηρεσία, εταιρεία ή ίδρυμα και αναζητούν νέα, σχετικά με τις εταιρείες που χρησιμοποιούν. Συχνά θέλουν να γνωρίζουν εάν μια εταιρεία είναι αξιόπιστη. Για το σκοπό αυτό, οι χρήστες κινητών συσκευών δαπανούν μεγάλο μέρος του χρόνου τους online, διαβάζοντας σχετικά με τις επιχειρήσεις που τους ενδιαφέρουν. Ως αποτέλεσμα αυτών των πληροφοριών, η εταιρεία από το Rybnik κατέληξε στην ιδέα να δοθεί η δυνατότητα στους πελάτες και τους επιχειρηματίες να δημιουργήσουν κοινό διάλογο. Αφού διεξήγαγε τις κατάλληλες έρευνες εμπειρογνωμόνων, δημιουργήθηκε μια καινοτόμος και ιδιόκτητη ερευνητική μεθοδολογία, η οποία επέτρεψε - με βάση τον δημιουργημένο αλγόριθμο - να προσδιοριστεί το λεγόμενο Rate Opinion. Η εταιρεία CBOK Sp. z o.o. Sp. k. διεξάγει εξέταση μιας συγκεκριμένης επιχειρηματικής οντότητας με βάση εξειδικευμένο λογισμικό, το οποίο δημιουργήθηκε από την εταιρεία στο Rybnik, σύμφωνα με τον προαναφερθέντα αλγόριθμο. Επί του παρόντος, κανένα άλλο ίδρυμα η εταιρεία δεν πραγματοποιεί αναλύσεις με τη χρήση αυτού του είδους μεθοδολογίας. Σε λίγο παραπάνω από ένα έτος, το πιστοποιητικό 'Εταιρεία Υψηλής Αξιοπιστίας' έχει γίνει μια πολύ δημοφιλής και σεβαστή διάκριση μεταξύ των επιχειρηματιών και των πελατών. Έγινε ένα από τα πιο δημοφιλή πιστοποιητικά που εκδόθηκαν στην Πολωνία.

Το Opinion Rate είναι μια αριθμητική τιμή που δημιουργείται με βάση έναν ειδικό αλγόριθμο, ο οποίος απεικονίζει τον αριθμό των αρνητικών απόψεων σχετικά με μια εταιρεία, οι οποίες δημοσιεύονται στο διαδίκτυο από τους πελάτες της. Κάθε οντότητα ελέγχεται από ειδικά σχεδιασμένο λογισμικό για την παρουσία των λεγόμενων ευαίσθητων φράσεων - λέξεις που περιγράφουν αρνητικά τη δραστηριότητα μιας δεδομένης εταιρείας. Αυτοί μπορεί να είναι όροι που απεικονίζουν αναξιοπιστία, καθώς και άλλα χαρακτηριστικά που μειώνουν την προτίμηση της εταιρείας. Μετά την επαλήθευση του Αναλυτικού Ποσοστού - αν υπάρξει θετικό αποτέλεσμα - δίνεται η ευκαιρία στην εταιρεία να συμμετάσχει στο έργο 'Εταιρεία Υψηλής Αξιοπιστίας'. Ένα αρνητικό αποτέλεσμα αποκλείει την επιχείρηση για ολόκληρο το έτος της τρέχουσας έκδοσης. Η θετική επαλήθευση μιας συγκεκριμένης εταιρείας βάσει του Opinion Rate, δίνει την ευκαιρία να λάβετε το πιστοποιητικό 'Εταιρεία Υψηλής Αξιοπιστίας' και συνεπώς να συμμετάσχετε στο έργο. Σε περίπτωση θετικού αποτελέσματος της έρευνας, ο συμμετέχων ενημερώνεται για το γεγονός αυτό τηλεφωνικά - από έναν από τους συμβούλους της εταιρείας μας (Beautiful Company). Το Πιστοποιητικό 'Εταιρεία Υψηλής Αξιοπιστίας' είναι ένα έγγραφο που αποδεικνύει την καλή εικόνα της εταιρείας στο διαδίκτυο. Μόνο εταιρείες που το συστημά μας δεν βρήκε αρνητικές κριτικές μπορούν να το λάβουν. Επίσης, σε κάποιο βαθμό, αντανακλά την ικανοποίηση του πελάτη.

Γιατί χρειάζομαι το πιστοποιητικό 'Εταιρεία Υψηλής Αξιοπιστίας';

Το πιστοποιητικό 'Εταιρεία Υψηλής Αξιοπιστίας' είναι μια διάκριση που αποσκοπεί στη δημιουργία μιας θετικής εικόνας και παρουσίασης της εταιρείας στο διαδίκτυο. Ένας πιθανός πελάτης που εισέρχεται για πρώτη φορά στην έδρα μιας συγκεκριμένης εταιρείας θα κερδίσει πολύ περισσότερη εμπιστοσύνη σε μια επιχείρηση που έχει απονεμηθεί από έναν εξωτερικό ανεξάρτητο οργανισμό παρά σε μια εταιρεία χωρίς τέτοια απονομή. Χάρη σε αυτό, οι φορείς που μπορούν έχουν ένα Πιστοποιητικό 'Εταιρεία Υψηλής Αξιοπιστίας' θεωρούνται από τους πελάτες και τους προμηθευτές πιο αξιόπιστοι και παρέχουν υπηρεσίες στο υψηλότερο επίπεδο. Παρόμοιο ρόλο παίζουν τα stickers που μπορείτε να βάλετε στο αυτοκίνητο της εταιρείας σας ή στο κατάστημα. Το έργο που ξεκίνησε από την εταιρεία στο Rybnik, στοχεύει να προσεγγίσει το ευρύτερο δυνατό κοινό με ένα σαφές μήνυμα ότι η συγκεκριμένη εταιρεία έχει διακριθεί από τον ανταγωνισμό. Η εταιρεία μας διαθέτει μεγάλες οικονομικές δαπάνες για την προώθηση εταιρειών που σχετίζονται με το Πιστοποιητικό 'Εταιρεία Υψηλής Αξιοπιστίας'. Η βασική δραστηριότητα για να χτίσετε μια θετική εικόνα της εταιρείας είναι η ηλεκτρονική κάρτα κάθε επιχείρησης στην ιστοσελίδα του έργου www.eteriaipsilisaksiopistias.eu .

Σημαντική σημείωση: Το παρόν πιστοποιητικό, αντανακλά αποκλειστικά το γεγονός ότι το σύστημα μας, έπειτα από έλεγχο σε δημόσιες αναρτήσεις στο internet, δεν βρήκε αρνητικά σχόλια για την εκάστοτε επιχείρηση. Σε καμία περίπτωση, δεν πιστοποιεί ότι τα προϊόντα & οι υπηρεσίες της επιχείρησης πληρούν συγκεκριμένες προδιαγραφές καλής και σωστής λειτουργίας.

Τι περιέχει το πακέτο;

Εάν η επιχείρηση ενδιαφέρεται να συμμετάσχει στο έργο και να λάβει μια έντυπη έκδοση του πιστοποιητικού, λαμβάνει επίσης μέσω courier ένα πακέτο που περιέχει:

  • Μετάλλιο σε ασημένια μορφή, που αναγράφει το τίτλο του έργου μας και την χρονολογία.
  • Ξύλινη πλακέτα που αναγράφει την επωνυμία της επιχείρησης καθώς και θέση για να τοποθετήσετε το μετάλλιο.
  • Έντυπη έκδοση του πιστοποιητικού σε κομψό χαρτί, σε ελληνική και αγγλική έκδοση. Η ελληνική έκδοση είναι μάλιστα έτοιμη σε κορνίζα. Είναι τα έγγραφα που αποδεικνύουν ότι η επιχείρηση είναι στην πραγματικότητα ένα μέλος του έργου 'Εταιρεία Υψηλής Αξιοπιστίας'. Τα πιστοποιητικά, το οποίο μπορούν να τοποθετηθούν οπουδήποτε στην εταιρεία, έχουν το πλήρες όνομα του οργανισμού και πληροφορίες της χορήγησης αυτών.
  • Αυτοκόλλητα με το λογότυπο 'Εταιρεία Υψηλής Αξιοπιστίας', τα οποία μπορούν να τοποθετηθούν, για παράδειγμα, σε εταιρικό αυτοκίνητο ή σε κατάστημα. Οι αυτοκόλλητες ετικέτες κατασκευάζονται προσεκτικά, είναι αδιάβροχες, πολύ υψηλής ποιότητας, ώστε να μπορούν να διατηρούνται αναλλοίωτες για μεγάλο χρονικό διάστημα.
  • Στοιχεία σύνδεσης για την ιστοσελίδα του έργου www.eteriaipsilisaksiopistias.eu , όπου ο συμμετέχων μπορεί να επεξεργαστεί την ηλεκτρονική του κάρτα, συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων της εταιρείας του, τις ώρες λειτουργίας του, τις τρέχουσες προσφορές & συλλογή φωτογραφιών.
!

Κάθε πακέτο περιλαμβάνει τιμολόγιο με Φ.Π.Α. που τεκμηριώνει την ολοκλήρωση της συναλλαγής. Έχοντας επίγνωση των αθέμιτων πρακτικών πολλών εταιρειών (ιδίως εκείνων που δραστηριοποιούνται στον τομέα των τηλεφωνικών πωλήσεων ή του αποκαλούμενου τηλεμάρκετινγκ) προσπαθώντας να χρεώσουν τους πελάτες με μεταγενέστερες κυκλικές πληρωμές, η εταιρεία μας Beautiful Company επισυνάπτει γραπτή δήλωση στην οποία αναφέρεται ότι το κόστος παραλαβής του πιστοποιητικού είναι ένα εφάπαξ τέλος. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο δεν υπάρχουν πρόσθετες κυκλικές επιβαρύνσεις. Μια τέτοια δήλωση δεν απαιτείται για τέτοιου είδους συναλλαγή, ωστόσο συμπεριλαμβάνεται στο πακέτο που αποστέλλεται από την Beautiful Company, ως επιπρόσθετη επιβεβαίωση των καλών εταιρικών πρακτικών. Ταυτόχρονα, αποτελεί γραπτή εγγύηση για μη περαιτέρω πληρωμές.

Γιατί e-card;

Η εταιρεία μας προωθεί ηλεκτρονικές κάρτες όλων των διακεκριμένων εταιρειών σε διάφορες μηχανές αναζήτησης. Σήμερα, το διαδίκτυο διαδραματίζει τεράστιο ρόλο στη ζωή της κοινωνίας. Η έρευνα που πραγματοποιήθηκε από το Κέντρο Νέων Τεχνολογιών δείχνει σαφώς ότι πάνω από το 90% των καταναλωτών επιλέγουν την εταιρεία με την οποία ξεκινούν τη συνεργασία βασιζόμενη στην εικόνα τους στο διαδίκτυο. Ως εκ τούτου, οι περισσότεροι πελάτες ή εξωτερικοί συνεργάτες, ψάχνουν για πληροφορίες σχετικά με τον μελλοντικό συνεργάτη τους πριν ξεκινήσουν τη συνεργασία. Συνήθως, εισάγοντας το όνομα της εταιρείας και της πόλης στη μηχανή αναζήτησης - κυρίως Google. Ο τίτλος 'Εταιρεία Υψηλής Αξιοπιστίας' δημιουργεί μια θετική εικόνα της οντότητας στο Διαδίκτυο. Η εταιρεία μας προωθεί ηλεκτρονικές κάρτες όλων των συμμετεχόντων με τη φράση του πιστοποιητικού, επομένως, όταν ένας δυνητικός πελάτης εισάγει το όνομα και την πόλη μιας συγκεκριμένης εταιρείας, μπορεί να βρει ανάμεσα στα πρώτα αποτελέσματα αναζήτησης ένα μήνυμα ότι η εταιρεία αυτή έχει τον τίτλο 'Εταιρεία Υψηλής Αξιοπιστίας' με σύνδεση στις ηλεκτρονικές κάρτες στο www.eteriaipsilisaksiopistias.eu .

Όπως μπορείτε εύκολα να δείτε, στη συγκεκριμένη περίπτωση, η ηλεκτρονική κάρτα της επιχείρησης στην ιστοσελίδα www.eteriaipsilisaksiopistias.eu είναι μπροστά από καταχωρήσεις ή άρθρα σχετικά με άλλες πύλες, συχνά επιχειρηματικοί γίγαντες, το κόστος των οποίων είναι έως και αρκετές εκατοντάδες ευρώ ετησίως, που δεν σχετίζονται με κανένα θετικό μήνυμα εκτός από τη διαφήμιση στην απλούστερη μορφή του. Το Πιστοποιητικό 'Εταιρεία Υψηλής Αξιοπιστίας' δεν αποτελεί τυπική διαφήμιση, αλλά ένα εργαλείο που χρησιμοποιείται για την οικοδόμηση μιας θετικής εικόνας της εταιρείας στο διαδίκτυο & εκτός αυτού.

Δημιουργούμε μια ομάδα αξιόπιστων επιχειρήσεων

Μέρος των επιχειρησιακών δραστηριοτήτων της εταιρείας μας είναι να έχει μια αξιόπιστη ομάδα πελατών και να προσφέρει την καλύτερη ποιότητα στον τομέα της συνεργασίας με αυτούς, καθώς και με άλλους επιχειρηματικούς εταίρους. Εκτελούμε αναλύσεις δαπανών χρήσης που χρησιμοποιούνται για την οικοδόμηση ενός δικτύου εταιρειών που είναι αξιόπιστες για να παρέχουν στους καταναλωτές υψηλής ποιότητας προϊόντα και υπηρεσίες. Η εταιρεία μας πιστεύει ότι κάθε πελάτης έχει το δικαίωμα να συνεργάζεται με επαγγελματίες και να μένει ικανοποιημένος μετά από κάθε τέτοια συνεργασία. Επιπλέον, κάθε αξιόπιστος επαγγελματίας θα πρέπει να ξεχωρίζει από τον ανταγωνισμό, που αρκετές φορές οι υπηρεσίες εκτελούνται κατά τρόπο ακατάλληλο και αντιεπαγγελματικό. Ο πελάτης είναι πάντα η υψηλότερη αξία για την εταιρεία Beautiful Company.