ΕΤΑΙΡΕΊΑ ΥΨΗΛΉΣ ΑΞΙΟΠΙΣΤΊΑΣ
LIVE CHAT

Αυτή η επιχείρηση έχει το πιστοποιητικό
'Εταιρεία Υψηλής Αξιοπιστίας'

Δείτε την αναφορά επαλήθευσης

ΚΑΘΑΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗ
Παπασταμάτης Δημήτριος

Περιγραφή εταιρείας

Ταχυδρομικός Κώδικας: 18541

Περιοχή: Πειραιάς

Διεύθυνση: Αγ. Ελευθερίου 132

Α.Φ.Μ.: 102824663

Τηλέφωνο: Προβολή