Αυτή η επιχείρηση έχει το πιστοποιητικό
'Εταιρεία Υψηλής Αξιοπιστίας'

Τέχνη & Κόσμημα

Περιγραφή εταιρείας

Ταχυδρομικός Κώδικας: 15124

Περιοχή: Μαρούσι

Διεύθυνση: Νικ. Πλαστήρα 14

Α.Φ.Μ.: 033223052

Τηλέφωνο: Προβολή