Αυτή η επιχείρηση έχει το πιστοποιητικό
'Εταιρεία Υψηλής Αξιοπιστίας'

Δείτε την αναφορά επαλήθευσης

AGROTIKA ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ

Περιγραφή εταιρείας

Ταχυδρομικός Κώδικας: 64008

Περιοχή: Καβάλα

Διεύθυνση: Ορφάνι

Α.Φ.Μ.: 800644944

Τηλέφωνο: Προβολή