Αυτή η επιχείρηση έχει το πιστοποιητικό
'Εταιρεία Υψηλής Αξιοπιστίας'

ΠΑΛΙΑ ΜΑΣ ΓΕΙΤΟΝΙΑ

Περιγραφή εταιρείας

Ταχυδρομικός Κώδικας: 81400

Περιοχή: Μυρινα

Διεύθυνση: Σαρδές Λήμνου

Α.Φ.Μ.: 052450266

Τηλέφωνο: Προβολή