Αυτή η επιχείρηση έχει το πιστοποιητικό
'Εταιρεία Υψηλής Αξιοπιστίας'

Δείτε την αναφορά επαλήθευσης

VE.TA. Απολύμανση decontamination

Περιγραφή εταιρείας

Ταχυδρομικός Κώδικας: 85132

Περιοχή: Ροδοσ

Διεύθυνση: ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΚΑΖΟΥΛΗ 27

Α.Φ.Μ.: 045110522

Τηλέφωνο: Προβολή