Αυτή η επιχείρηση έχει το πιστοποιητικό
'Εταιρεία Υψηλής Αξιοπιστίας'

Δείτε την αναφορά επαλήθευσης

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ Μ.Ι.Κ.Ε

Περιγραφή εταιρείας

Ταχυδρομικός Κώδικας: 712 01

Περιοχή: Ηράκλειο

Διεύθυνση: Πλ. Κορνάρου 37

Α.Φ.Μ.: 800685858

Τηλέφωνο: Προβολή