Αυτή η επιχείρηση έχει το πιστοποιητικό
'Εταιρεία Υψηλής Αξιοπιστίας'

Δείτε την αναφορά επαλήθευσης

Barberian Barber Shop

Περιγραφή εταιρείας

Ταχυδρομικός Κώδικας: 141 22

Περιοχή: Ηράκλειο

Διεύθυνση: Λεωφ. Ηρακλείου 394

Α.Φ.Μ.: 146283286

Τηλέφωνο: Προβολή